do góry
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi
Strona główna

Strona główna

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi

ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź
Adres korespondencyjny: ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź
Sekretariat: e-mail: sekretariat@zikspzoo.czeladz.pl
tel.: (32) 269-89-51 fax.: (32)269-89-68

UWAGA !!! 

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (RODO) ZIK SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych są

Czeladzkie Wodociągi SP. Z O.O. z siedzibą w CZELADZI.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. (32) 269-89-64 lub adresem email d.zero@zikspzoo.czeladz.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10lat od dnia zakończenia realizacji umowy w archiwum spółki.
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Zarząd :

 • Prezes Zarządu - Artur Smagorowicz

 

 • Główny Księgowy - Ewa Forystek - Zabojszcz

Kierownicy :

 • Kierownik Działu Technicznego: Katarzyna Zięba tel. (32) 269-89-60
 • Kierownik Działu Organizacji i Kadr - Lidia Szkoc (32) 269-89-53
 • Kierownik Dział Eksploatacji Sieci (Baza): Zdzisław Skiba (32) 295 72 04
 • Kierownik Dział Utrzymania Ruchu (Baza):  Marcin Fabijński (32) 295 72 01
 • Windykacja : (32) 269 89 76

Działy:

 • Dział Księgowości: (32) 269-89-67
 • Dział Księgowości - Rozliczenia: (32) 269-89-72,59
 • Biuro Obsługi Klienta: (32) 269-89-57
 • Dział Eksploatacji Sieci: (Baza) (32) 265-36-64
 • Dział Utrzymania Ruchu (Baza): (32) 295 72 01
 • Numer alarmowy do zgłaszania awarii 994 lub 32 295 72 09

 

 • Numer alarmowy do zgłaszania awarii 994

 

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: