BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Czeladzkich Wodociągów  Sp. z o.o.

Właściciel witryny wodociagi.czeladz.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.wodociagi.czeladz.pl są Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o., poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Czeladzkich WodociągówSp. z o.o., elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o..
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o., rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. poprzez podanie źródła w postaci Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi. www.wodociagi.czeladz.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o.

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
   1. Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
    1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
    2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Czeladź
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2013-02-07 16:09
Aktualizacja publikacji
Cembrzyński Maciej 2021-02-23 09:59
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry