do góry
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi
Strona główna/Nasza woda/Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody

 

Kontrola jakości wody polega na wykonywaniu analiz:

Monitoring kontrolny, zwany dalej MK

barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, chlorki, siarczany, twardość ogólna, bakterie grupy Coli, E. Coli, ogólna liczba bakterii w 220C po 72h, enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium perfringens

Monitoring przeglądowy, zwany dalej MP

barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, chlorki, chlor wolny, siarczany, twardość ogólna, akryloamid, antymon, arsen, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, cyjanki, 1,2-dichloroetan, pestycydy, selen, epichlorohydryna, fluorki, ∑pestycydów, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑THM,

aluminium, chrom, kadm, ołów, rtęć, nikiel, miedź, srebro, magnez, wapń, bakterie grupy Coli, E. Coli, ogólna liczba bakterii w 220C po 72h, enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium perfringens

Bakteriologia wewnętrzna, zwana dalej Bw

bakterie grupy Coli, E. Coli, ogólna liczba bakterii w 220C po 72h, enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium perfringens

Promieniotwórczość P

Radon, tryt, izotopy promieniotwórcze radu: Ra-226, Ra-228, dawka oriętacyjna

Badania wykonywane w roku 2017 wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Punkt pomiarowy

Miesiąc I

Miesiąc II

Miesiąc III

Miesiąc IV

Miesiąc V

Miesiąc VI

1

Studnia Grodziecka,

kurek czerpalny

Bw

Bw, P

Bw

MK

Bw

MP

2

Studnia Szpitalna,

kurek czerpalny

Bw

Bw, P

Bw

MK

Bw

MP

3

Pompownia II0 ul. Staszica kurek czerpalny

Bw

Bw, P

Bw

MK

Bw

MP

4

Os. Dziekana -

ul. Orzeszkowa 12

Budynek MZGK, umywalka

 

Bw

 

MK

 

Bw

5

Os. Musiała Budynek

Administracji Spółdzielni, umywalka

 

Bw

 

MK

 

Bw

6

Os. Piłsudskiego Przedszkole Miejskie nr 9, zlewozmywak

 

Bw

 

MK

 

Bw

7

Os. Nowotki

Przedszkole Miejskie nr 4, zlewozmywak

 

Bw

 

MK

 

Bw

8

Os. Szpitalna - Ogrodowa Hydrofornia Szpitalna,

kurek czerpalny

 

Bw

 

MK

 

Bw

9

Beczkowóz - cysterna

-

-

-

-

-

Bw

Badania wykonywane w roku 2017 wg poniższego harmonogramu:
 Lp. Pinkt pomiarowy  Miesiąc VII Miesiąc VIII Miesiąc IX Miesiąc X  Miesiąc XI Miesiąc XII

1

Studnia Grodziecka,

kurek czerpalny

MK

Bw

Bw

MK

Bw

Bw

2

Studnia Szpitalna,

kurek czerpalny

MK

Bw

Bw

MK

Bw

Bw

3

Pompownia II0 ul. Staszica kurek czerpalny

MK

Bw

Bw

MK

Bw

Bw

4

Os. Dziekana -

ul. Orzeszkowa 12

Budynek MZGK, umywalka

Bw

 

 

MK

 

Bw

5

Os. Musiała Budynek

Administracji Spółdzielni, umywalka

Bw

 

 

MK

 

Bw

6

Os. Piłsudskiego Przedszkole Miejskie nr 9, zlewozmywak

Bw

 

 

MK

 

Bw

7

Os. Nowotki

Przedszkole Miejskie nr 4, zlewozmywak

Bw

 

 

MK

 

Bw

8

Os. Szpitalna - Ogrodowa Hydrofornia Szpitalna,

kurek czerplany

Bw

 

 

MK

 

Bw

9

Beczkowóz - cysterna

-

Bw

-

-

-

-

 

 Ujęcia własne:
Lp.

Lokalizacja studni

Bw-

zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6)

MK - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6

MP - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6

1

Studnia Grodziecka kurek czerpalny

(zapór czerpalny na głębokości 2,5 m)

8

3

1

2

Studnia Szpitalna kurek czerpalny (zawór czerpalny na głębokości 2,5 m)

8

3

1

3

Studnia Przełajka kurek czerpalny

8

3

1

4

Pompownia II0 ul. Staszica kurek czerpalny

8

3

1

RAZEM:

------

32

12

4

Łącznie a, b i c:

 • B = 54
 • MK = 22
 • MP = 4

Ponadto w razie, gdy wyniki badań wykażą nieprawidłowe wskazania, Zleceniodawca będzie zlecał dodatkowe badania, w ramach ponownej kontroli parametrów wody lub ścieków.

OBJAŚNIENIE:

 • B - bakteriologia
 • MK - monitoring kontrolny
 • MP - monitoring przeglądowy
 • P - Promieniotwórczość
 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Pieczyrak Adam 2017-12-04 15:46:22
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: