BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nasza woda/Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody

 

Kontrola jakości wody polega na wykonywaniu analiz:

Monitoring parametrów grupy A, zwany dalej PGA

Eschsrchia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, twardość, enterokoki, azotyny, jon amonu, glin, żelazo.

Monitoring parametrów grupy B, zwany dalej PGB

Enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Ʃ pestycydów, rtęć, selen, Ʃ trichlorotenu i tetrachlorotenu, Ʃ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany - ogółem (Ʃ THM), clostridium perfringens (łączne ze sporami), glin, jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, żelazo , bromodichlorometan , chlor wolny , chloraminy , ozon , trichlorometan , magnez , srebro , twardość , ∑ chloranów i chlorynów

Bakteriologia wewnętrzna, zwana dalej Bw

bakterie grupy Coli, E. Coli, ogólna liczba bakterii w 220C po 72h, enterokoki (paciorkowce kałowe), clostridium perfringens

Badanie metali w ściekach komunalnych na terenie miasta Czeladzi

Rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, ołów, arsen, wanad, srebro, chrom

Badanie ścieków komunalnych w studniach kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych na terenie Czeladzi

ChZTcr K2Cr207, BZT5, azot ogólny, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się z eterem naftowym

Badania wykonywane w roku 2020 wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Punkt pomiarowy

Miesiąc I

Miesiąc II

Miesiąc III

Miesiąc IV

Miesiąc V

Miesiąc VI

1

Studnia Grodziecka

kurek czerpalny woda surowa

Bw

PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

2

Hydrofornia ul. Szpitalna

kurek czerpalny

woda surowa ze Studni Grodziecka

 

Bw

 

PGA

 

PGA

3

Pompownia II0 ul. Staszica kurek czerpalny

Bw

PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

4

Przedszkole nr. 4 ul. Miasta Auby14

Kurek czerpalny

woda surowa ze Studni Szpitalna

 

Bw

 

PGA

 

Bw

5

Pompownia II0 ul. Staszica woda; kurek czerpalny (woda mieszana) GPW z ujęcia st. Przełajska

 Bw

PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

6

Pompownia II0 ul. Staszica                     

kurek czerpalny (woda z tranzytu z GPW)

 Bw

Bw

Bw

Bw

Bw

Bw

7

Szkoła Podstawowa nr.4 ul. Katowicka 42

kurek czerpalny ( woda mieszana )

 

Bw

 

PGA

 

Bw

8

Kopalnia Kultury  ul. Trznadla 1

Kurek czerpalny ( woda mieszana )

 

Bw

 

PGA

 

Bw

9

Hydrofornia ul. Saturnowska             

kurek czerpalny ( woda mieszana )

 

Bw

 

PGA

 

Bw

10.

 Beczkowóz - cysterna  -  -  -  Bw - -
Badania wykonywane w roku 2020 wg poniższego harmonogramu:
 Lp. Pinkt pomiarowy  Miesiąc VII Miesiąc VIII Miesiąc IX Miesiąc X  Miesiąc XI Miesiąc XII

1

Studnia Grodziecka

kurek czerpalny woda surowa

Bw

PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

2

Hydrofornia ul. Szpitalna

Kurek czerpalny

woda surowa ze Studni Grodziecka
  Bw   PGA   Bw

3

Studnia Szpitalna

kurek czerpalny woda surowa

Bw

PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

4

Przedszkole nr. 4 ul. Miasta Auby14

Kurek czerpalny

woda surowa ze Studni Szpitalna

 

Bw

 

PGA

 

Bw

5

Pompownia II0 ul. Staszica woda; kurek czerpalny (woda mieszana) GPW z ujęcia st. Przełajska

Bw

 PGA

Bw

PGA

Bw

PGA, PGB

6

Pompownia II0 ul. Staszica                    

 kurek czerpalny (woda z tranzytu z GPW)

Bw

 Bw

Bw

Bw

Bw

Bw

7

Szkoła Podstawowa nr.4 ul. Katowicka 42

kurek czerpalny ( woda mieszana )
  Bw   PGA   Bw

8

Kopalnia Kultury  ul. Trznadla 1

Kurek czerpalny ( woda mieszana )
  Bw   PGA   Bw

9

Hydrofornia ul. Saturnowska                

kurek czerpalny ( woda mieszana )

  Bw   PGA   Bw

10

 Beczkowóz - cysterna  - - - Bw - -

 

 Ujęcia własne:
Lp.

Lokalizacja studni

Bw - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6)

PGA - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6

PGA + B - zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 6

1

Studnia Grodziecka kurek czerpalny

(zapór czerpalny na głębokości 2,5 m)

6

6

2

2

Studnia Szpitalna kurek czerpalny (zawór czerpalny na głębokości 2,5 m)

6

6

2

3

Studnia Przełajka kurek czerpalny

6

6

2

4

Pompownia II0 ul. Staszica kurek czerpalny

12

 

 

RAZEM:

------

30

12

6

Łącznie a, b i c:

  • Bw = 52
  • PGA = 28
  • PGB = 6

Ponadto w razie, gdy wyniki badań wykażą nieprawidłowe wskazania, Zleceniodawca będzie zlecał dodatkowe badania, w ramach ponownej kontroli parametrów wody lub ścieków.

OBJAŚNIENIE:

  • Bw - bakteriologia
  • PGA - monitoring parametrów grupy A jw.,
  • PGB - monitoring parametrów grupy B jw.,
  • P - Promieniotwórczość

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Czeladź
Pierwsza publikacja
Cembrzyński Maciej 2017-12-04 15:46
Aktualizacja publikacji
Cembrzyński Maciej 2020-06-24 13:51
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry