do góry
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi

Postępowania zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych Flodis DN 15-32, Flostar DN 40-100 oraz Unimag Cyble DN 15, dostawa modułów radiowych Cyble AnyQuest Basic Enhanced do zdalnego odczytu wodomierzy
Zamawiający Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. w Czeladzi
Numer postępowania ZP/02/D/ZIK/2018/ES
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia Aktualne prowadzone postępowania w trybie Regulaminu wewnętrznego
Data ogłoszenia 2018-02-14
Termin składania ofert 2018-02-19 12:00:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Łukasz Zachariasz email: l.zachariasz@zikspzoo.czeladz.pl, nr tel. : 32 2698951
Miejsce składania i otwarcia ofert Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Bytomska 2, 41-250 Czeladź - Sekretariat

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: powiązane pliki [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
exe Ogłoszenie.exe 1.83MB pobierz Plik: Ogłoszenie.exe
exe SIWZ_14022018.exe 3.85MB pobierz Plik: SIWZ_14022018.exe
doc Załącznik nr 1 Fromularz Ofertowy.doc 68KB pobierz Plik: Załącznik nr 1 Fromularz Ofertowy.doc
doc Załącznik nr 2 Przynależność do grupy kapitałowej.doc 35.5KB pobierz Plik: Załącznik nr 2 Przynależność do grupy kapitałowej.doc
doc Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy.doc 50KB pobierz Plik: Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy.doc
doc Załącznik nr 4 Oświadczenie brak podstawa do wykluczenia.doc 52KB pobierz Plik: Załącznik nr 4 Oświadczenie brak podstawa do wykluczenia.doc
doc Załącznik nr 5 Oświadczenieo wykonaniu samodzielnie przedmiotu zamówienia.doc 45KB pobierz Plik: Załącznik nr 5 Oświadczenieo wykonaniu samodzielnie przedmiotu zamówienia.doc
pdf Załącznik nr 6 Regulamin udzielenia zamówienia.pdf 911.19KB pobierz Plik: Załącznik nr 6 Regulamin udzielenia zamówienia.pdf
doc Załącznik nr 7 formularz ofertowy.doc 44.5KB pobierz Plik: Załącznik nr 7 formularz ofertowy.doc
pdf Załącznik nr 8 Projekt umowy.pdf 330.06KB pobierz Plik: Załącznik nr 8 Projekt umowy.pdf
pdf Wybór najkorzystniejeszej oferty.pdf 70.79KB pobierz Plik: Wybór najkorzystniejeszej oferty.pdf
  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji: