BIP
Grafika BIP

Postępowania zakończone

Zamówienia publiczne - znaleziono: 36
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Usługa outsourcingu IT - Data Center” 2020-10-07 2020-10-21 11:00:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Niwa, Boguckiego, Bytomskiej i Kilińskiego w Czeladzi - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego” 2020-07-16 2020-08-03 11:00:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr 26 k.m. 31, 2/4, 3/27 k.m. 37, 63/25 k.m. 36 w Parku Grabek w Czeladzi” 2020-04-15 2020-05-12 11:00:00
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Katowickiej w Czeladzi" 2020-03-25 2020-04-06 11:00:00
Dostawy piasku i kruszywa 2020-03-19 2020-03-30 11:00:00
Dostawę wodomierzy jednostrumieniowych i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy kompatybilnych z platformą Temetra - Meter Data Management & Mobile Data Collection 2020-03-12 2020-03-20 11:00:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi w ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej” 2020-02-07 2020-02-14 11:00:00
Usługi telekomunikacyjne: usługi telefoniczne typu VoIP, dostawa Internetu wraz z dzierżawą urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych (wirtualnej centrali telefonicznej, telefonów IP, urządzeń przełączających, UTM - firewall) 2020-02-03 2020-02-11 13:00:00
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych 2020-01-30 2020-02-06 13:00:00
Dostawa paliw płynnych 2019-12-23 2020-01-08 10:00:00
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Czeladzi” 2019-11-05 2019-11-19 11:00:00
Dostawa zbiornika do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500l z systemem monitoringu i raportowania 2019-10-24 2019-10-31 13:00:00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Będzińskiej w Czeladzi na działkach nr 42, 79, 111, 12/1, 14/1, 45/1 - etap II 2019-10-08 2019-10-22 11:00:00
Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudową i budową parkingów w Czeladzi, przy ul. Legionów w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2019-10-07 2019-11-06 11:00:00
Usługa leasingu na zakup agregatów prądotwórczych 2019-10-01 2019-10-11 13:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulicy Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na realizacją opracowanej dokumentacji projektowej. 2019-09-18 2019-09-30 11:00:00
Dostawa i wdrożenie systemu umożliwiającego monitorowanie i zarządzanie flotą pojazdów 2019-08-19 2019-08-23 13:00:00
Dostawa armatury i akcesoriów do budowy sieci wodociągowej w ul. Rolniczej 2019-07-30 2019-08-07 11:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompownią P-1 w ul. Nowopogońskiej w Czeladzi 2019-06-26 2019-07-11 11:00:00
„Dostawa agregatu hydraulicznego wraz z wężami (2 szt.) o łącznej długości: 10mb” 2019-06-18 2019-06-27 11:00:00
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Czeladź
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-08-17 09:20
Aktualizacja publikacji
Cembrzyński Maciej 2021-04-29 09:28
Wytworzenie publikacji
Adam Pieczyrak 2021-04-29 09:30
Zatwierdzenie
Adam Pieczyrak 2021-04-29 09:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry