BIP
Grafika BIP
Strona główna/Praca/Archiwum ofert pracy /OGŁOSZENIE KONKURSU NA CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU (..)

OGŁOSZENIE KONKURSU NA CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP Z O O

Ogłasza się otwarty konkurs na funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi.

 

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu:

  • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w  Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadanie doświadczenia w zarządzaniu podmiotami, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zagospodarowanie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • niepodleganie wykluczeniom przewidzianym w przepisach prawa.

 

Termin składania zgłoszeń kandydatów ustala się na dwa tygodnie od dnia ogłoszenia tj. do dnia 18.01.2018 r. Zgłoszenia złożone po wyznaczonej dacie nie będą brane pod uwagę.

Prezes Zarządu zatrudniony będzie na podstawie kontraktu menadżerskiego.

 

Zgłoszenia należy składać do sekretariatu spółki mieszczącego się na ul. Bytomskiej 2 w Czeladzi w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w dopiskiem „Zgłoszenie kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu”.

Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Czeladź
Pierwsza publikacja
Cembrzyński Maciej 2018-02-13 08:24
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry